Avgifter för båtplatser i Eskilstuna kommun

Fr.o.m. 2021-01-01

I Sundbyholmsområdet kan vi erbjuda småbåtsplatser i Campingviken för:1200kr/säsong
I Torshälla kan vi erbjuda småbåtsplatser från:800kr/säsong
Vinterförvaring finns inte.
Säsongen sträcker sig från 15 april till 15 oktober.

Taxan finns i sin helhet här:

Avgifter för båtplatser i Eskilstuna kommun
Bild på hamnplatser
Eskilstuna Kommun
Verkstadsgatan 5
Eskilstuna
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se